OMFT

Op 27 en 28 augustus 2018 volgde ik de cursus OMFT, gegeven door logopedist Peter Helderop.

Myofunctionele therapie is een oefenthe­rapie die gericht is op het herstel­len van een verstoord even­wicht van de spieren in het mondgebied.

Afwijkende mondgewoonten zoals: mondademen, duimzuigen,…. in combinatie met een afwijkend slikpatroon zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tong de voortanden naar voren duwt en de lippen, die bij het mondademen niet gesloten zijn, geven geen tegendruk.

Het verkeerd gebruiken van de spieren en het ontbreken van tegendruk leidt in dit geval tot een afwijkende vorm van de kaken en/of gebit. Om verandering teweeg te brengen, ligt het voor de hand eerst de functie van de betrokken spieren te veranderen, wat als logopediste mijn taak is.

Een multidisciplinaire benadering is dan ook wenselijk voor een blijvend resultaat.

Tandartsen en orthodontisten houden zich bezig met de afwijkende vorm van het gebit.

De logopedische behandeling heeft betrekking op de functionele aspecten van afwijkend mondgedrag.  Soms is hierdoor  ook de spraak afwijkend, denk maar aan een slissende /s/..

Onder afwijkende mondgewoonten verstaan we:

  • Duim- of vingerzuigen
  • Speenzuigen
  • Mondademen
  • Verkeerd slikpatroon
  • Afwijkende tongligging
  • Tongpersen
  • Verkeerde bijtgewoonten

Na doorverwijzing van je tandarts of orthodontist worden 20 behandelsessies vergoed door uw mutualiteit.

Voor meer vragen over OMFT kan je terecht in mijn praktijk, Gudrunstraat 5, te Gits.